DO MELLOR DE NÓS I : ESCOLMA-MOSTRARIO XERAL DO BOLETÍN NÓS 1 : A TRADICIÓN NACIONAL DE GALIZA

45,00 €


EAN: 9788412290622

Fecha Edición01 - Diciembre - 2020
Autor/aFERNÁNDEZ CAMILO (1959-)
Edición01
Páginas440

Este volume arela ser, ante toda outra consideración, unha antoloxía cualitativado Boletín Nós. Os parámetros intelectuais que guiaron a súa confecciónson claros e pivotan arredor das seguintes verbas comúns, nodais do ideosistema,da axioloxía e do dicionario nosiano: Nós e punto (logos), Galiza (geose thalassa), Tradición (cronos), Etno-folclore / etnocentrismo (etnos), Enxebrismo(ethos), Fideístas e felibres (cronos), Nacionalidade galega (polis) e Galeguismo/ Galeguidade (eidos) E máis dúas verbas-hoxe-tabú: raza e alma . Talvez, voltas ao veo dun mesmo rodicioarredor de si, talvez. A identidade. Mais tamén temas-teimas recorrentes dunha enxurrada de artigos, ensaios, estudos,teses que se amorean nas librarías e bibliotecas do noso tempo á procura de respostas aos complexos interrogantesque eses lemas / dilemas suscitan. Verbas-chave de conceptos-charneira que, se acaso non se formularon por primeiravez no Boletín Nós, si que nel foi onde se expuxeron con maior brillo e nitidez na historia da Cultura galega moderna.Este volumen desea ser, antes que nada, una antología cualitativa del Boletín Nós. Los parámetros intelectuales queguiaron su confección son claros y pivotan alrededor de las siguientes palabras comunes, nodales del ideosistema,de la axiología y del diccionario nosiano: Nós y punto (logos), Galiza (geos y thalassa), Tradición (cronos), Etno-folclore/ etnocentrismo (etnos), Costumbrismo (ethos), Fideistas y felibres (cronos), Nacionalidad gallega (polis) y Galleguismo/ Galleguidad (eidos) Además de dos palabras-hoy-tabú: raza y alma . Tal vez, vueltas a la rueda de unmismo molino sobre sí mismo, tal vez. La identidad. Pero también temas-preocupaciones recurrentes de un aluvión deartículos, ensayos, estudios, tesis que se amontonan en las librerías y bibliotecas de nuestro tiempo a la búsqueda derespuestas a los complejos interrogantes que esos lemas / dilemas suscitan. Palabras-clave de conceptos-bisagra que, siacaso no se formularon por primera vez en el Boletín Nós, sí que en él fue donde se expusieron con mayor brillo y nitidezen la historia de la cultura gallega moderna.

No hay comentarios de clientes por ahora.

Escribe un comentario

Escribe un comentario

30 productos en la misma categoría